CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Particularităţile deciziilor etice
1.1.Conceptul de decizii şi cerinţele de raţionalizare a acesteia
1.2. Structura procesului decizional
1.3. Sistemul decizional în perspectiva managementului

Capitolul II. Managementul general al ÎM « Calaraş Divin » S.A.
2.1. Desrierea generală a ÎM « Calaraş Divin » S.A.
2.2. Analiza activităţii economico-financiare al întreprinderii

Capitolul III. Compartimentul deciziei etice în cadrul ÎM « Calaraş Divin » S.A.
3.1. Aspectele privind comportamentul deciziilor etice în cadrul întreprinderii
3.2. Modalităţi de soluţionare a problemelor etice

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE