CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I Aspecte teoretice privind politica valutară ca parte componentă a politicii economice
1.1 Noţiuni generale cu privire la cursul valutar şi piaţa valutară
1.2 Regimurile monetare şi implicaţiile acestora asupra cursului de schimb
1.3 Mecanizmul cursului valutar în cadrul politicilor monetare şi bugetar-fiscale

Capitolul II Cursul valutar – instrument al politicii valutare în ţările în tranziţie
2.1 Evoluţia cursului valutar în ţările ŢECO
2.2 Structura şi dinamica pieţii valutare în Republica Moldova

Capitolul III Direcţii de perfecţionare a politicii valutare în Republica Moldova
3.1 Analiza comparativă a politicilor valutare promovate în Republica Moldova şi alte ţări în tranziţie
3.2 Tendinţe în stabilirea cursului de schimb şi modalităţi de optimizare a politicii valutare în Republica Moldova

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE