CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. INTERFERENȚA DINTRE CULTURĂ ȘI ORGANIZAȚIE. ABORDĂRI ȘI PERSPECTIVE
1.1. Organizația ca fenomen socio-cultural
1.2. Aparența și evoluția conceptului de cultură organizațională

CAPITOLUL II. IMPACTUL CULTURII ORGANIZAȚIONALE ASUPRA EFICIENȚEI MANAGERIALE
2.1. Aspecte specifice de manifestare a culturii organizaționale în activitatea managerială
2.2. Modele de formare a culturii organizaționale
2.3. Cultura managerială în organizație

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE