CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Interferenţa dintre cultură şi organizaţie: abordări şi perspective
I.1. Aspectele privind apariţia şi evoluţia conceptului de cultură organizaţională
I.2. Organizaţia – văzută ca fenomen socio-cultural

Capitolul II. Fundamentele teoretice ale culturii organizaţionale
II.1. Modalităţile specifice de manifestare a culturii organizaţionale
II.2. Funcţiile şi esenţa culturii organizaţionale
II.3. Tipurile de cultură organizaţională

Capitolul III. Cultura organizaţională – factor major al eficienţei managementului modern
III.1. Aspectele de formare a culturii organizaţionale
III.2. Cultura managerială şi lidershipul în organizaţie
III.3. Cercetarea experimentală a culturii organizaţionale la întreprinderea “Würth” din Republica Moldova
CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE