CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Fundamentele teoretice ale culturii organizaţionale
I.1. Cultura organizaţională – obiect de cercetare al ştiinţei manageriale
I.2. Esenţa şi funcţiile culturii organizaţionale
I.3. Tipologii ale culturii organizaţionale

Capitolul II. Cultura organizaţională – factor major al eficienţei managementului modern
II.1. Metodologia formării culturii organizaţionale
II.2. Cultura managerială şi liderismul оn dezvoltarea organizaţională
II.3. Cercetarea experimentală a culturii organizaţionale la оntreprinderile din Republica Moldova

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE