CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I PARTICULARITĂȚILE FORMĂRII CULTURII ORGANIZAȚIONALE
1.1. Apariția și evoluția culturii organizaționale
1.2. Sistemul de valori și standarde de comportament
1.3. Logouri, sloganuri și simboluri – forme de manifestare a culturii organizaționale

CAPITOLUL II. PREZENTAREA ÎNTREPRINDERII “TRAPEZA TOUR” S.R.L.
2.1. Prezentarea generală a întreprinderii
2.2. Analiza activității economico-financiare
2.3. Analiza sistemului de gestiune la întreprindere

CAPITOLUL III. ASPECTE ALE CULTURII ORGANIZAȚIONALE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII “TRAPEZA TOUR” S.R.L.
3.1. Manifestarea culturii organizaționale în cadrul întreprinderii
3.2. Standarte de comportament ale personalului întreprinderii
3.3. Măsuri de perfecționare a culturii organizaționale pentru îmbunătățirea performanțelor întreprinderii

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE