CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I: Esenţa şi Rolul Creditului.
1.1 Instituţiile de creditare.
1.2 Subectele raportului de credit.Creditorul şi debitorul.
1.3 Promisiunea de rambursare. Termenul Garanţia şi Dobînda.
1.4 Tranzacţia acordării creditului. Consemnarea şi Transferabilitatea

Capitolul II:Formele creditului.
2.1 Tipurile de credite şi împrumuturi acordate de instituţiile bancare şi nebancare
2.2. Sferile de activitate ale creditelor

Capitolul III: Creditele în Republica Moldova
3.1. Operaţiunile de piaţă şi piaţa hîrtiilor de valoare (HVS)
3.2 Piaţa creditelor şi a depozitelor

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE