CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Creditul şi rolul lui economic
1.1.Istoricul apariţiei şi evoluţia creditului
1.2.Noţiunea de credit. Tipurile şi formele creditului
1.2.1.Elementele creditului
1.2.2.Condiţiile şi funcţiile creditului
1.2.3.Formele creditului

Capitolul II. Reglementarea împrumutului de stat
2.1.Coceptul de împrumut de stat
2.1.1.Noţiuni generale ale împrumutului de stat
2.1.2.Trăsăturile caracteristice ale împrumuturilor publice
2.1.3.Destinaţia şi rolul împrumuturilor publice
2.2.Reglementarea juridică a împrumutului de stat în RM

Capitolul III. Datoria de stat şi garanţiile de stat
3.1.Noţiunea datoriilor de stat şi garanţiilor de stat
3.1.1.Conţinutul datoriei publice, formele şi elementele tehnice
3.1.2.Datoria publică internă
3.1.3.Datoria publică externă
3.2 Aspectul juridic a gestiunii datoriei de stat

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE