CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Creditul bancar şi rolul lui economic
1.1. Istoricul apariţiei şi evoluţia creditului
1.2. Noţiunea de credit. Tipurile şi formele creditului
1.2.2. Condiţiile şi funcţiile creditului
1.2.3. Formele creditului

Capitolul II. Contractul de credit bancar
2.1. Noţiune cu privire la contractul de credit bancar
2.2. Definirea scopului creditării
2.3. Informaţia şi documentele prezentate la bancă în vederea aprobării creditului

Capitolul III. Reglementarea împrumutului de stat
3.1. Coceptul de împrumut de stat
3.1.1. Noţiuni generale ale împrumutului de stat
3.1.2. Trăsăturile caracteristice ale împrumuturilor publice
3.1.3. Destinaţia şi rolul împrumuturilor publice
3.2. Reglementarea juridică a împrumutului de stat în RM

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE