CUPRINS

INTRODUCERE

1. Creditul ca formă de suport a dezvoltării economiei
1.2. Conţinutul economic şi rolul dobînzii în economia de piaţă
1.3. Funcţiile creditului
1.4. Scopurile acordării creditelor
1.5.Formele de credit (Creditul comercial, bancar, obligatar, ipotecar, de consum)
2. Creditarea micului business de către băncile din Moldova
2.1. Analiza datelor statistice oferite de către Moldova-Agroindbank(MAIB).
2.2. Soldul creditelor în înregistrat în octombrie – noiembrie 2002
2.3. Soldul creditelor în RM înregistrat în luna ianuarie – februarie 2003

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE