CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. CARACTERISTICI CONCEPTUALE ALE IMAGINII FIRMEI
1.1. Analiza noţiunii de imagine şi definirea imaginii corporative
1.2. Principii generale de creare a imaginii firmei

Capitolul II. CREAREA IMAGINII FIRMEI: FACTORI DE INFLUENŢĂ ŞI ALTERNATIVE STRATEGICE
2.1. Misiunea, politica companiei şi cultura corporativă în procesul de creare a imaginii
2.2. Gestiunea procesului de reclamă corporativă şi a relaţiilor publice în crearea imaginii firmei
2.3. Rolul stilului corporativ de management şi alţi factorii asociativi în consolidarea imaginii firmei

Capitolul III. EVALUAREA ŞI GESTIONAREA IMAGINII FIRMEI PE PIAŢA MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII ŞI A LUCRĂRILOR DE ANTREPRIZĂ
3.1. Evaluarea imaginii corporative a firmei prin prisma angajaţilor şi a clienţilor corporativi
3.2. Posibilităţi şi direcţii de schimbare şi gestionare a imaginii corporative a firmei

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE