CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. Reglementarea normativă a polticii de contabilitate a întreprinderii conform SNC 1 “Politica de contabilitate”

CAPITOLUL 2. Comentariile cu privire la aplicarea SNC 1 “Politica de contabilitate”

CAPITOLUL 3. Particularitățile elaborării politicii de contabilitate conform SNC si IFRS

CAPITOLUL 4. Contabilitatea şi documentarea datoriilor comerciale la întreprinderea SRL „PRODANIO-LUX”

CAPITOLUL 5. Modul de prezentare a datoriilor si creantelor comerciale in Rapoartele Financiare

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE