CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Consideraţii teoretico-metodologice privind interacţiunea dintre costul capitalului şi structura financiară a întreprinderii
1.1. Aspecte conceptuale privind costul surselor de finanţare a întreprinderii
1.2. Structura financiară a întreprinderii şi criteriile de optimizare a acesteia
1.3. Costul capitalului şi corelaţia acestuia cu structura financiară a întreprinderii

Capitolul II. Structura financiară şi costul surselor de finanţare la SC ”VIORICA COSMETIC”
2.1. Prezentarea generală şi analiza economico-financiară a SC ,,Viorica Cosmetic’’SA
2.2. Analiza costului finanţării capitalului la SC ,,Viorica Cosmetic’’ SA
2.3. Evaluarea structurii financiare şi a echilibrului financiar a SC ‚,Viorica Cosmetic ’’SA

Capitolul III. Direcţii de optimizare a structurii financiare la SC ”VIORICA COSMETIC” SA
3.1. Diversificarea mijloacelor de finanţare la întreprindere – direcţie de minimizare a costului capitalurilor
3.2. Fundamentarea structurii financiare optime în cadrul întreprinderii analizate

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE