INTRODUCERE

Capitolul I ACCEPTIUNI GENERALE PRIVIND FENOMENUL CORUPTIEI
1.1 Notiunea fenomenului de coruptie
1.2 Evolutia incriminarii coruptiei in lumina legislatiei nationale si conventiilor internationale

Capitolul II FORMELE CORUPTIEI
2.1 Coruptia profesionala
2.2 Coruptia politica
2.3 Coruptia economica

Capitolul III INCRIMINAREA SI COMBATEREA CORUPTIEI PE PLAN INTERNATIONAL
3.1 Manifestari ale fenomenul coruptiei in diferite state ale lumii
3.2 Masuri de prevenire si combatere a coruptiei pe plan international

CONCLUZII GENERALE

BIBLIOGRAFIE