CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Creditul şi rolul lui economic
1.1. Istoricul apariţiei şi evoluţia creditului
1.2. Noţiunea de credit. Tipurile şi formele creditului

Capitolul II. Contractul de credit bancar
2.1. Noţiune cu privire la contractul de credit bancar
2.2. Definirea scopului creditării
2.3. Informaţia şi documentele prezentate la bancă în vederea aprobării creditului
2.4. Particularităţile operaţiunilor creditare în RM

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE