CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I: GENERALIZĂRI ȘI CARACTERIZĂRI PRIVIND BILANȚUL CONTABIL
1.1 Bilanțul contabil și rolul acestuia în contabilitate
1.2 Caracteristica și conținutul bilanțului contabil
1.3 Funcțiile bilanțului contabil

CAPITOLUL II: STRUCTURA, NORME DE ÎNTOCMIRE ȘI ANALIZA BILANȚULUI CONTABIL
2.1 Structura bilanțului contabil
2.2 Posturile de bilanț și tipurile de modificări în bilanț
2.3 Norme de întocmire, verificare și analiză ale bialnțului contabil
2.4 Modul de întocmire a anexei și a notei explicative ale bilanțului contabil

CAPITOLUL III: ANALIZA ACTIVITĂȚII ECONOMICE A ÎNTREPRINDERII PE BAZA BILANȚULUI CONTABIL
3.1 Analiza posturilor din pasivul bilanțului
3.2 Analiza posturilor din activul bilanțului
3.3 Reformarea bilanțului contabil

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE