CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Noţiuni generale privind Bilanţul Contabil
1.1 Rolul Bilanţului Contabil în economia de piaţă şi utilizatorii de informaţie
1.2 Definirea structura şi conţinutul Bilanţului Contabil
1.3 Principiile de întocmire şi caracteristicile caliutative ale Bilanţului Contabil

Capitolul II. Conţinutul şi modul de întocmire a bilanţului contabil
2.1 Lucrarile prealabile pentru întocmirea bilanţului contabil
2.2 Modul de întocmire a bilanţului contabil
2.3 Modul de întocmire a anexei la bilanţul contabil

Capitolul III. Analiza bilanţului contabil la S.A. ZORILE
3.1 Diagnosticul şi estimarea patrimoniului întreprinderii şi eficienţei utilizării activilor
3.2 Diagnosticul şi estimarea surselor de constituire a patrimoniului întreprinderii şi eficienţei utilizării pasivelor
3.3 Analiza capacităţii de plată solvabilităţii şi lichidării bilanţului contabil

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE