CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1 . Noţiuni generale privind clasificarea, recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi a cheltuielilor întreprinderii
1.1 Componenţa , clasificarea şi caracteristica veniturilor
1.2 Componenţa , clasificarea şi caracteristica cheltuielilor
1.3 Evaluarea şi constatarea veniturilor şi a cheltuielilor
1.4 Aspecte metodologice generale ale contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor

CAPITOLUL 2 . Analiza economico – financiară a veniturilor şi cheltuielilor ( în baza materialelor întreprinderii )
2.1 Caracteristica generală a întreprinderii SRL „ Mibor – Lux ”
2.2 Analiza structurală a veniturilor întreprinderii SRL „ Mibor – Lux ”
2.3 Analiza structurală a cheltuielilor întreprinderii SRL „ Mibor – Lux ”

CAPITOLUL 3 . Contabilitatea veniturilor şi a cheltuielilor
3.1 Modul general de reflectare a veniturilor în conturile contabile
3.2 Contabilitatea cheltuielilor în baza materialelor întreprinderii SRL „ Mibor – Lux ”

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE