CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Metodologia veniturilor şi cheltuielilor
1.1. Abordări teoretice privind veniturile
1.2.Abordări teoretice privind cheltuielile întreprinderii

Capitolul II. Specificul analizei veniturilor şi cheltuielilor la întreprinderile de construcţie
2.1. Caracteristica generală a întreprinderii
2.2. Specificul analizei veniturilor în construcţii
2.3. Specificul analizei cheltuielilor în construcţii

Capitolul III. Contabilizarea veniturilor şi cheltuielilor la întreprinderea FPC „Pagma” S.R.L
3.1. Contabilizarea veniturilor întreprinderii
3.2. Contabilizarea cheltuielilor întreprinderii

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE