CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Bazele teoretice ale contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor
1.1. Noţiunea, caracteristica şi clasificarea veniturilor şi cheltuielilor
1.2. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor

Capitolul II. Contabilitatea veniturilor
2.1. Perfectarea documentară şi contabilitatea veniturilor din activitatea operaţională
2.2. Perfectarea documentară şi contabilitatea veniturilor din activitatea neoperaţională

Capitolul III. Contabilitatea cheltuielilor
3.1 Perfectarea documentară şi contabilitatea cheltuielilor activitaţii operaţionale
3.2 Perfectarea documentară şi contabilitatea cheltuielilor activitaţii neoperaţionale
3.3 Dezvăluirea informaţiei privind veniturile şi cheltuielile în rapoartele financiare

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE