CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. BAZELE METODOLOGICE ALE CONTABILITĂŢII ENITURILOR OPERAȚIONALE
1.1. Delimitări conceptuale privind veniturile operaționale
1.2. Aspecte recunoaşterii veniturilor operaționale
1.3. Consideraţii privind evaluarea veniturilor operaționale
1.4. Carasteritica economico-financiară a întreprinderii

CAPITOLUL 2. CONTABILITATEA VENITURILOR OPERAȚIONALE ALE ÎNTREPRINDERII
2.1. Contabilitatea veniturilor din vînzarea bunurilor
2.2. Contabilitatea veniturilor din prestarea serviciilor
2.3. Contabilitatea altor venituri operaționale

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE