CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. Notiuni generale privind veniturile din activitatea operationala

CAPITOLUL 2. Metode de evaluare si constatare a venitului

CAPITOLUL 3. Analiza rapoartelor financiare pe anul 2008,2009

CAPITOLUL 4. Formule contabile referitoare la contabilitatea venitului operational cu documente justificative legate de aceste inregistrari contabile si analiza contului 221, 521, 534.2, 611.1, 611.2

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE