CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Analiza economico-financiară a S.A. ,,Moldtelecom”
1.1.Starea economico-financiară la S.A. ,,Moldtelecom”
1.2.Structura mijloacelor fixe la S.A. ,,Moldtelecom”

Capitolul II. Contabilitatea şi optimizarea metodelor de calculare a uzurii
2.1.Durata de funcţionare utilă, modul şi metodele de calculare a uzurii mijloacelor fixe
2.2.Metoda casării liniare şi metoda proporţional volumului de producţie
2.3.Metoda soldului degresiv şi metoda degresivă cu rata descrescătoare

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE