CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I Noţiuni generale privind componenţa, recunoaşterea şi evaluarea
mărfurilor în unităţile de comerţ cu ridicata
1.1 Caracteristica actelor normative privind contabilitatea stocurilor de mărfuri
1.2 Trecerea în revistă a surselor bibliografice aferente temei
1.3 Evaluarea mărfurilor în unităţile de comerţ cu ridicata

Capitolul II Contabilitatea mărfurilor în unităţile de comerţ cu ridicata
2.1 Perfectarea documentară şi contabilitatea intrării mărfurilor în unităţile de comerţ cu ridicata
2.2. Formele, documentele şi contabilitatea vînzării mărfurilor
2.3. Modul de întocmire, prezentare şi prelucrare a raportului de gestiune

Capitolul III Contabilitatea altor operaţii cu mărfurile în unităţile de comerţ cu ridicata
3.1 Inventarierea mărfurilor şi reflectarea în contabilitate a diferenţelor de inventar
3.2 Contabilitatea reevaluării şi returnării mărfurilor

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE