CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I Caracteristica , clasificarea şi evaluarea stocurilor de mărfuri şi materiale
1.1. Componenţa, constatarea si evaluarea stocurilor de stocurilor de mărfuri şi materiale
1.2. Evaluarea iniţială şi ulterioară a stocurilor de mărfuri şi materiale

CAPITOLUL II. Contabilitatea stocurilor de mărfuri şi materiale
2.1. Documentarea şi contabilitatea intrării stocurilor de mărfuri şi materiale
2.2. Evidenţa stocurilor de mărfuri şi materiale la depozit
2.3. Contabilitatea ieşirii stocurilor de mărfuri şi materiale
2.4. Particularităţile contabilităţii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată (OMVSD)

CAPITOLUL III. Inventarierea stocurilor de mărfuri şi materiale şi dezvăluirea informaţiei în rapoartele financiare
3.1. Organizarea şi documentarea stocurilor de mărfuri şi materiale
şi reflectarea rezultatelor în contabilitate
3.2. Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE