CUPRINS

Introducere

Capitolul I. Generalități privind decontările cu bugetul. Noțiunea, caracteristica și clasificarea acestora
1.1. Trecerea în revistă a actelor normative şi surselor bibliografice aferente temei
1.2. Caracteristica șsi clasificarea impozitelor și taxelor în R.Moldova
1.3. Prezentarea raportului dintre contabilitate și fiscalitate

Capitolul II. Organizarea contabilității privind impozitele și taxele generale de stat la CPF „MIGDAL SGP” SA.
2.1. Perfectarea documentară și prezentarea modului de calcul a impozitului pe venit
2.2. Perfectarea documentară și prezentarea modului de calcul a taxei pe valoarea adaugată
2.3. Perfectarea documentară și prezentarea modului de calcul a altor impozite și taxe generale de stat
2.4. Modul de întocmire și prezentare a rapoartelor fiscale privind impozitele și taxele generale de stat

Capitolul III. Organizarea contabilității privind impozitele și taxele locale la CPF „MIGDAL SGP” SA
3.1. Perfectarea documentară și prezentarea modului de calcul a impozitelor locale
3.2. Perfectarea documentară și prezentarea modului de calcul a taxelor locale
3.3. Modul de intocmire și prezentare a rapoartelor fiscale privind impozitele și taxele locale
3.4. Contabilitatea amenzilor și penalităților aferente decontărilor cu bugetul

Concluzii și recomandări

Adnotare

Bibliografie

Anexe