CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE ALE SALARIULUI ŞI COMPONENŢA FONDULUI REMUNERĂRII MUNCII
1.1. Rolul şi esenţa remunerării muncii
1.2. Clasificarea şi evidenţa personalului la întreprindere şi a timpului de lucru efectiv
1.3. Conţinutul, sistemele de retribuire şi formele salariului

CAPITOLUL II. CONTABILITATE SALARIULUI ŞI A DECONTĂRILOR CU PERSONALUL
2.1. Evidenţa analitică a salariului şi decontările cu personalul privind remunerarea muncii
2.2. Evidenţa sintetică a decontărilor cu personalul privind remunerarea muncii
2.3. Evidenţa rezervelor pentru concedii
2.4. Evidenţa contribuţiilor la asigurări sociale

CAPITOLUL III. CONTABILITATEA ALTOR DECONTĂRI CU PERSONALUL
3.1. Contabilitatea decontărilor cu titularii de avans
3.2. Evidenţa altor decontări cu personalul

CAPITOLUL IV. ANALIZA ECONOMICĂ A REMUNERĂRII MUNCII ŞI UTILIZĂRII FONDULUI DE SALARII
4.1. Componenţa şi structura fondului de salarii în S.R.L.,,Tehagroleasing” şi eficienţa utilizării lui
4.2. Analiza indicilor salariului mediu anual a personalului firmei Î.I.,,Cros” pe anii 2006-2007
4.3. Analiza factorială a salariului mediu anual al personalului angajat şi a concordanţei acestuia cu alţi indicatori ai activităţii productive a întreprinderii

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE