CUPRINS

Introducere

Capitolul 1. Aspecte generale privind operaţiunile de import – export
1.1. Reglementarea normativă aferentă activităţii de import-export în Republica Moldova
1.2. Clasificarea si caracteristica tipurilor principale de operaţiuni de import-export
1.3. Regimurile vamale aplicate în activitatea de comerţ exterior

Capitolul 2. Contabilitatea operaţiunilor de import-export in cadrul S.C. „TDS & Co” S.R.L.
2.1. Contabilitatea operaţiunilor de import în cadrul S.C. „TDS & Co” S.R.L.
2.2. Contabilitatea operaţiunilor de export în cadrul S.C. „TDS & Co” S.R.L.
2.3. Recomandări privind perfecţionarea contabilităţii operaţiunilor de import-export

Capitolul 3. Auditul operaţiunilor de import-export
3.1. Planificarea auditului operaţiunilor de import-export
3.2. Auditul operaţiunilor de import-export
3.3. Finisarea auditului şi prezentarea raportului de audit

Concluzii şi recomandări

Bibliografie

Anexe