CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE PRIVIND CLASIFICAREA, RECUNOAŞTEREA ŞI EVALUAREA CREANŢELOR
1.1. Caracteristica actelor normative privind contabilitatea creanţelor
1.2. Trecerea în revistă a surselor bibliografice aferete temei
1.3. Clasificarea, recunoaşterea şi evaluarea creanţelor

CAPITOLUL II CONTABILITATEA CREANŢELOR PE TERMEN SCURT
2.1. Contabilitatea creanţelor comerciale
2.2. Contabilitatea creanţelor privind decontările personalului înteprinderii.
2.3. Contablitatea creanţelor privind decontările cu bugetul
2.4. Contabilitatea creanţelor privind veniturile calculate şi a altor creanţe pe termen scurt

CAPITOLUL III AUDITUL CREANŢELOR ÎNTREPRINDERII SRL „CHIRIAC PRIM”
3.1. Planificarea auditului
3.2. Efectuarea procedurilor de audit al creanţelor
3.3. Finalizarea auditului şi emiterea raportului de audit

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE