CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Noţiuni generale despre veniturile şi cheltuelile operaţionale
1.1.Componența,caracteristica și clasificarea veniturile
1.2.Componența,caracteristica și clasificarea cheltuelilor

Capitolul II. Analiza veniturilor şi cheltuelilor la întreprinderea Î.S.”Hînceşti-Silva”.
2.1.Caracteristica generală a întreprinderii
2.2.Analiza veniturilor la întreprindere
2.3.Analiza cheltuelilor la întreprindere

Capitolul III. Contabilitatea veniturilor şi cheltuelilor
3.1. Contabilitatea veniturilor
3.2. Contabilitatea cheltuelilor

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE