CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul Ι Bazele teoretice privind rezultatul financiar
1.1. Caracteristica generală a structurii şi organizării activităţii „Palex – service”SRL
1.2.Noţiune de rentabilitate şi importanţa analizei acesteia
1.3. Profitul – rezultat financiar important a întreprinderii
1.4. Actele normative privind contabilitatea profitului întreprinderii

Capitolul II Contabilitatea formării şi utilizării profitului „Palex – service” S.R.L.
2.1. Contabilitatea formării profitului (pierderii) net al perioadei de gestiune al S.R.L. „Palex-service” Contabilitatea cheltuielilor privind impozitul pe venit
2.2. Contabilitatea utilizării profitului anului de gestiune de către S.R.L.
„Palex – service”
2.3. Contabilitatea profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al anilor precedenţi al S.R.L. „Palex-service”
2.4. Expunerea modalităţii de calcul a rezultatului financiar total

Capitolul ΙΙI Analiza rezultatelor financiare al „Palex – service”S.R.L.
3.1. Analiza formării profitului în cadrul S.R.L. ” Palex – service”
3.2. Analiza profitului „Palex – service” S.R.L pe tipuri de activităţi desfăşurate
3.3. Aprecierea repartizării profitului după direcţii principale
3.4. Nivelul de reinvestire şi consum a profitului net

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE