CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Noţiuni generale privind creanţele, componenţa, caracteristica şi clasificarea acestora
1.1 Caracteristica actelor normative şi surselor bibliografice privind contabilitatea creanţelor
1.2 Noţiuni generale, componenţa şi clasificarea creanţelor

Capitolul II. Contabilitatea creanţelor
2.1Contabilitatea creanţelor comerciale
2.2 Contabilitatea creanţelor ale personalului
2.3 Contabilitatea altor creanţe
2.4 Modul de reflectare a creanţelor în rapoartele financiare

Capitolul III. Analiza creanţelor
1.1 Analiza dinamică şi structura creanţelor
1.2 Analiza expresă a creanţelor
1.3 Analiza rotaţiei creanţelor

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE