CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1.DEFINIREA ŞI COMPONENŢA CONSUMURILOR DIRECTE DE PRODUCŢIE.
1.1Clasificarea şi componenţa consumurilor directe de producţie.
1.2 Clasificarea consumurilor directe la S.A „Zorile”
1.3 rolul şi sarcinile contabilităţii şi analizei consumurilor directe de producţie

Capitolul 2. CONTABILITATEA CONSUMURILOR DIRECTE DE PRODUCŢIE
2.1 Contabilitatea consumurilor directe de materiale
2.2. Contabilitatea consumurilor directe privind retribuirea muncii

Capitolul 3. ANALIZA CONSUMURILOR DIRECTE DE PRODUCŢIE
3.1. Analiza generală a consumurilor directe
3.2. Analiza consumurilor directe de materiale
3.3 Analiza consumurilor directe privind retribuirea muncii

Capitolul 4.Analiza structurală a capitalurilor întreprinderii S.A „ZORILE”.
4.1. Analiza elementelor de pasiv ale întreprinderii S.A „ZORILE”.
4.2. Impactul structurii capitalurilor întreprinderii S.A „ZORILE” asupra rezultatelor financiare.
4.3. Analiza costului capitalului întreprinderii S.A „ZORILE”

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE