CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Documentarea şi contabilitatea aprovizionărilor mărfurilor în unităţile de comerţ cu amănuntul
1.1. Principiile organizării şi sarcinile contabilităţii operaţiilor în unităţile de comerţ cu amănuntul
1.2. Evaluarea mărfurilor si formarea preţurilor în unitaţile de comerţ cu amănuntul
1.3. Formele de aprovizionare ,contabilitatea sintetică şi analitică a mărfurilor în unităţile de comerţ cu amănuntul

CAPITOLUL II. Organizarea contabilităţii vânzarii mărfurilor şi a altor ieşiri în unităţile de comerţ cu amănuntul.
2.1 Formele de vânzare a mărfurilor şi documentarea acestora
2.2 Contabilitatea vânzarii mărfurilor în unităţile de comerţ cu amănuntul
2.2.1 Cu plata integrală în numerar
2.2.2 Cu mică ridicata (cu plata prin virament)
2.2.3 Prin consignaţie
2.2.4 Prin credit (în rate)
2.2.5 Prin schimb
2.3 Contabilitatea rezultatelor inventarierii mărfurilor în unităţile de comerţ cu amănuntul
2.4 Raportul gestionar privind existenţa şi mişcarea mărfurilor şi ambalajelor în unităţile de comerţ cu amănuntul

CAPITOLUL III. Analiza circulaţiei mărfurilor în unităţile de comerţ cu amănuntul
3.1 Analiza volumului de vânzări în dinamică şi sub aspect structural
3.2 Analiza factorială a volumului de vânzări
3.2.1 Analiza influienţei factorilor legaţi de aprovizionarea şi stocarea mărfurilor
3.2.2 Analiza factorilor lagaţi de forţa de muncă
3.2.3 Analiza factorilor legaţi de baza tehnico-materilă
3.3 Analiza vitezei de circulaţie a mărfurilor
CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE