CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Noţiuni, conţinutul şi caracteristica cheltuielilor din activitatea operatională la SRL Bimaco Comerţ”.
1.1. Componenţa, caracteristica şi clasificarea cheltuielilor din activitatea operaţională.
1.2. Constatarea şi evaluarea cheltuielilor activitatea operaţională.
1.3. Reflectarea cheltuielilor din activitatatea operaţională în raportul privind rezultatele financiare.

CAPITOLUL II. Contabilitatea cheltuielilor din activitatea operaţională.
2.1. Contabilitatea costului vînzarilor si a cheltuielilor comerciale.
2.2. Contabilitatea cheltuielilor generale şi administrative.
2.3. Contabilitatea altor cheltuieli operaţionale.

CAPITOLUL III. Analiza cheltuielilor din activitatea operaţională.
3.1. Analiza situatiei generale a cheltuielilor activiţatii operaţionale.
3.2. Analiza factorială a cheltuielilor comerciale.
3.3. Analiza cheltuielilor generale şi administrative şi a altor cheltuieli operaţionale.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE