CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Caracteristica generală, componenţa, evaluarea şi constatarea cheltuielilor
1.1. Conţinutul economic, componenţa şi clasificarea cheltuielilor
1.2. Constatarea şi evaluarea cheltuielilor
1.3. Sarcinile contabilităţii cheltuielilor

Capitolul II. Contabilitatea cheltuielilor entităţii
2.1. Contabilitatea cheltuielilor activităţii operaţionale
2.2. Contabilitatea cheltuielilor activităţii neoperaţionale
2.3. Contabilitatea cheltuielilor privind impozitul pe venit

Capitolul III. Analiza cheltuielilor
3.1. Aprecierea generală a structurii şi dinamicii cheltuielilor entităţii
3.2. Analiza cheltuielilor perioadei
3.3. Analiza cheltuielilor activităţii neoperaţionale

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE