CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLU I: Noţiuni generale privind cheltuielile
1.1. Componenţa, caracteristica şi clasificarea cheltuielilor
1.2. Constatarea şi evaluarea cheltuielilor

CAPITOLUL II: Contabilitatea cheltuielilor întreprinderii
2.1. Contabilitatea cheltuielilor activităţii operaţionale
2.2.Contabilitatea cheltuielilor activităţii neoperaţionale şi a impozitului pe venit
2.3. Reflectarea cheltuielilor în raportul financiar al întreprinderii

CAPITOLUL III: Analiza cheltuielilor întreprinderii
3.1. Analiza structurii cheltuielilor pe tipuri de activităţi
3.2. Analiza costului la 1 leu venit din vânzări
3.3. Analiza cheltuielilor din activitatea operaţională
CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE