CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I Caracteristica economică a salariului. Formele şi sistemele de salarizare
1.1 Caracteristica generală a salariului
1.2 Formele şi sistemele de salarizare

Capitolul II Modul de calculare a salariului şi reţinerilor din acesta
2.1 Evidenţa operativă a personalului şi timpului de muncă prestat
2.2 Modul de calculare a salariului de bază şi suplimentar
2.3 Tipurile reţinerilor din salariu şi calculului acestora

Capitolul III Contabilitatea decontărilor privind retribuirea muncii
3.1 Evidenţa analitică şi sintetică a decontărilor cu personalul privind retribuirea muncii
3.2 Contabilitatea şi calculul foilor de boală şi concediilor anuale
3.3 Contabilitatea contribuţiilor la asigurările sociale şi medicale

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE