CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I . DELIMITARI PRIVIND DECONTARILE CU PERSONALUL
1.1. Forta de munca-importanta, salariul nominal, salariul real
1.2. Cadrul juridic privind salarizarea
1.3. Principiile sistemului de salarizare
1.4. Datoriile fata de personal
1.5. Calcularea drepturilor cuvenite angajatilor si a retinerilor din salarii

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA CONTABILITATII DECONTARILOR CU PERSONALUL
2.1. Organizarea documentatiei
2.2. Sistemul de conturi privind inregistrarea salariilor si reflectare in contabilitate a decontarilor cu personalul
2.2.1. Evidenta si contabilitatea decontarilor cu personalul
2.2.2. Contabilitatea contributiilor societatii
2.2.3. Cheltuielile cu personalul,asigurarile si protectia sociala

CAPITOLUL III . CONTABILITATEACONTRIBUTIILOR INTREPRINDERII
3.1. Contributia la asigurarile sociale
3.2. Contributia la asigurarile sociale de sanatate
3.3. Contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj

CAPITOLUL IV. STUDIU DE CAZ PRIVIND REMUNERAREA PERSONALULUI SI ANALIZA UTILIZARII FORTEI DE MUNCA LA S.C. SPRESA S.R.L.
4.1. Prezentarea societatii S.C. SPRESA S.R.L.
4.2. Studiu de caz la S.C. SPRESA S.R.L.
4.3. Analiza utlizarii fortei de munca la S.C. SPRESA S.R.L.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE