CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Noţiuni generale referitoare la produsele finite
1.1. Componenţa, caracteristica produselor
1.2. Constatarea şi evaluarea produselor

Capitolul II. Contabilitatea produselor
2.1. Documentarea şi evidenţa analitică
2.2. Contabilitatea operaţiunilor privind fabricarea produselor

Capitolul III. Contabilitatea vînzării produselor
3.1. Documentarea şi evidenţa analitică a vînzării produselor
3.2. Evidenţa sintetică privind vînzarea produselor

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE