CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. Generalizări privind produsele ca obiect al contabilităţii
1.1 Conţinutul economic al produselor în procesul de desfacere şi sarcinile contabilităţii.
1.2 Metode de evaluare a produselor în contabilitate

Capitolul 2. Contabilitatea analitică şi sintetică a produselor
2.1 .Particularităţile contabilităţii produselor în secţia de producere
2.2 Documentaţia şi contabilitatea produselor la depozit şi în contabilitate

Capitolul 3. Contabilitatea vânzării produselor şi efectuarea controlului intern
3.1 Documentaţia şi contabilitatea vânzării produselor .
3.2 Rolul inventarierii în exercitarea controlului intern

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE