CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I: CONTABILITATEA INTRĂRII PRODUSELOR FINITE
1.1 Definiția și evaluarea produselor finite
1.2 Contabilitatea intrării produselor finite

CAPITOLUL II: CONTABILITATEA IEȘIRII PRODUSELOR FINITE
2.1 Contabilitatea ieșirii produselor finite
2.2 Inventarierea produselor finite
2.3 Dezvăluirea informației privind produsele finite în rapoartele financiare

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE