CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1.Etape de realizare a operaţiunilor de import-export
1.1. Studierea actelor legislative şi normative care reglează activitatea de comerţ
1. 2. Încheierea contractului de vînzare-cumpărare a mărfurilor
1. 3. Condiţiile şi documentele principale de transportare
1. 4. Asigurarea încărcăturilor
1. 5. Ordinea de trecere a procedurilor vamale, determinarea valorii vamale a mărfurilor, drepturilor de import şi de export, stabilirea regimului vamal
1. 6. Modul de achitare şi forme de calcul a livrărilor
1. 7. Impozitarea cu TVA şi accizea. Taxa pe valoarea adăugată

Capitolul 2.Evidenţa contabilă a operaţiunilor de import-export.
2.1. Contabilitatea operaţiunilor de import.
2. 2. Contabilitatea operaţiunilor de export

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE