CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Esenţa şi conţinutul economic al mijloacelor fixe
1.1. Noţiuni privind mijloacele fixe şi clasificarea lor
1.2. Constatarea, evoluarea şi determinarea valorii de intrare a mijloacelor fixe
1.3. Sarcinile contabilităţii mijloacelor fixe

Capitolul II. Contabilitatea mijloacelor fixe
2.1. Documentarea şi contabilitatea intrării mijloacelor fixe
2.2. Metodele de calculare a uzurii. Contabilitatea uzurii mijloacelor fixe
2.3. Contabilitatea reparaţiei mijloacelor fixe
2.4. Contabilitatea ieşirii mijloacelor fixe

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE