CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND MIJLOACELE FIXE
1.1.Noţiuni generale privind mijloacele fixe. Actele normative privind reglementarea contabilităţii mijloacelor fixe.
1.2.Clasificarea mijloacelor fixe. Evaluarea, reevaluarea şi recuperarea valorii de bilanţ a mijloacelor fixe.
1.3.Caracteristica generală a întreprinderii S.A. „Apă-Canal Chişinău”. Cadrul legal şi nomativ care reglementează activitatea întreprinderii.

Capitolul II. CONTABILITATEA MIJLOACELOR FIXE LA S.A. „APĂ-CANAL CHIŞINĂU”
2.1. Componenţa mijloacelor fixe şi modul general de reflectare a acestora în conturile contabile.
2.2. Contabilitatea intrării mijloacelor fixe la S.A. „Apă-Canal Chişinău”
2.3. Contabilitatea uzurii mijloacelor fixe la S.A. „Apă-Canal Chişinău”
2.4. Contabilitatea ieşirii mijloacelor fixe la S.A. „Apă-Canal Chişinău”

Capitilul III. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A MIJLOACELOR FIXE LA ÎNTREPRINDEREA S.A. „APĂ-CANAL CHIŞINĂU”
3.1. Analiza volumului, dinamicii şi eficienţei utilizării mijloacelor fixe la S.A. „Apă-Canal Chişinău”
3.2. Analiza structurii, mişcării şi stării funcţionale a potenţialului tehnic la întreprinderea S.A. „APĂ-CANAL CHIŞINĂU”
3.3. Uzura mijloacelor fixe – element important al preţului de cost pentru calcularea tarifelor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE