CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I: Caracteristica, componenţa şi esenţa mijloacelor băneşti
1.1 Esenţa şi caracteristica economică a mijloacelor băneşti
1.2 Componenţa şi clasificarea mijloacelor băneşti

CAPITOLUL II: Organizarea contabilităţii mijloacelor băneşti
2.1 Evidenţa sintetică şi analitică a mijloacelor băneşti în casierie
2.2 Contabilitatea mijloacelor băneşti în contul de decontare
2.3 Contabilitatea mijloacelor băneşti în contul valutar
2.4 Contabilitatea mijloacelor băneşti în alte conturi la bancă
2.5 Conţinutul şi modul de întocmire a Raportului privind fluxul mijloacelor băneşti

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE