CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Evidenţa sintetică şi analitică a mijloacelor băneşti în casierie
1.1 Documentarea şi contabilitatea mijloacelor băneşti din casierie
1.2 Documentarea şi contabilitatea documentelor băneşti
1.3 Inventarierea mijloacelor băneşti din casierie şi reflectarea divergenţelor constatate

Capitolul II. Evidenţa sintetică şi analitică a mijloacelor băneşti din conturile bancare
2.1 Documentarea şi contabilitatea mijloacelor băneşti din contul de decontare
2.2 Documentarea şi contabilitatea mijloacelor băneşti din contul valutar
2.3 Contabilitatea transferurilor băneşti în expediţie şi a mijloacelor băneşti în alte conturi la bancă
2.4 Modul de întocmire a raportului privind fluxul mijloacelor băneşti

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE