CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Noţiuni generale privind disponibilităţile băneşti, sarcinile contabilităţii şi analizei lor
1.1. Esenţa şi conţinutul economic al mijloacelor băneşti
1.2. Funcţiile banilor şi sarcinile contabilităţii mijloacelor băneşti

Capitolul II. Perfectarea documentară şi contabilitatea disponibilităţilor băneşti
2.1. Contabilitatea sintetică şi analitică a operaţiilor în casa întreprinderii. Documentarea mişcării banilor în caserie
2.2. Perfectarea documentară şi contabilitatea mijloacelor băneşti în conturi de decontare şi valutare. Inventarierea mijloacelor băneşti la întreprindere
2.3. Perfectarea documentară şi contabilitatea mijloacelor cu alte conturi bancare, a transferurilor băneşti în expediţie şi documentelor băneşti
2.4. Caracteristica şi modul de întocmire a raportului privind fluxul mijloacelor băneşti

Capitolul III. Analiza fluxului mijloacelor băneşti
3.1. Analiza dinamicii şi structurii fluxului de mijloace băneşti
3.2. Analiza fluxului de mijloace băneşti prin metoda directă
3.3. Analiza lichidităţii bilanţului şi solvabilităţii întreprinderii

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE