CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Noţiuni generale privind disponibilităţile băneşti, sarcinile contabilităţii şi analizei lor
1.1. Esenţa şi conţinutul economic al mijloacelor băneşti
1.2. Funcţiile banilor şi sarcinile contabilităţii mijloacelor băneşti

Capitolul II. Perfectarea documentară şi contabilitatea disponibilităţilor băneşti
2.1. Contabilitatea sintetică şi analitică a operaţiilor cu numerar in casieria entitatii.
2.2. Perfectarea documentară şi contabilitatea mijloacelor băneşti în conturile bancare in moneda nationala.
2.3. Contabilitatea operatiilor cu numerar in conturi bancare in valuta straina.
2.4. Contabilitatea disponibilitatilor banesti in alte conturi bancare (244. 245. 246). Inventarierea MB la entitate.
2.5 Caracteristica si modul de intocmire a raportului privind fluxul mijloacelor banesti.

Capitolul III. Analiza fluxului mijloacelor băneşti
3.1. Analiza dinamicii şi structurii fluxului de mijloace băneşti
3.2. Analiza factoriala a fluxului mijloacelor banesti.
3.3. Analiza concordantei rapoartelor financiare si fluxului mijloacelor banesti.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE