CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Definirea şi componenţa consumurilor directe de producţie
1.1. Clasificarea si componenţa consumurilar directe de producţie
1.2.Componenţa consumurilor directe a S.A „Zorile”
1.3.Rolul si sarcinile contabilitaţii şi analizei consumurilor directe şi producţie

CAPITOLUL II. Contabilitatea consumurilor directe de producţie
2.1. Componenţa consumurilor directe de materiale
2.2. Componenţa consumurilor directe privind retribuirea muncii

CAPITOLUL III. Analiza consumurilor directe de producţie
3.1. Analiza generala a consumurilor directe
3.2. Analiza consumurilor directe de materiale
3.3. Analiza consumurilor directe privind retribuirea muncii
3.4. Analiza elementelor de pasiv la întreprinderea SA “Zorile”

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE